. . . . . .

LINUXREVIEW.ORG |

LINUXREVIEW.ORG
COMMING SOON

Dự án đánh giá, trải nghiệm, phân tích về Distro và phần mềm Linux đầu tiên bằng Tiếng Việt
Giúp người dùng tiếp cận và sử dụng Linux một cách dễ dàng nhất


Về chúng tôi

Linux Team Việt Nam

Chúng tôi phát triển cộng đồng người dùng về Linux tại Việt Nam từ năm 2016. Linuxreview.org là một trong những dự án trọng tâm của Linux Team Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022

Kênh truyền thông của Linux Team Việt Nam

  • Facebook Group: Linux Team Việt Nam (Offcial Group)
  • Facebook Page: Linux Team Việt Nam
  • Blog: linuxteamvietnam.us
  • Forum: congdonglinuxvietnam.org
  • Youtube: Linux Review (Comming Soon)
Linuxreview.org

Dự án làm về những gì

Item 1

Trải nghiệm

Chúng tôi cài đặt và trải nghiệm thực tế từng Distro, từng phần mềm

Item 1

Phân tích

Đưa ra những phân tích cụ thể, chi tiết với những đối tượng người dùng khác nhau

Item 1

Đánh giá

Đưa ra những đánh giá chi tiết, thích hợp cho những mục đích khác nhau của người dùng

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có khả năng về Linux, muốn tham gia làm reviewer, người làm content, edit video, cameraman. Hãy liên hệ với chúng tôi

Administrator

Nguyễn Anh Kiệt
admin@linuxteamvietnam.edu.vn
(+1)315-517-1987

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!